Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

Moduł główny

Stan: Wszystkie funkcje opisane na tej stronie powinny działać, ale API nadal jest aktywnie rozwijane i mogą się zmienić w dowolnym czasie. Subskrybuj listę dyskusyjną mediawiki-api-announce, aby móc na bieżąco dowiadywać się o aktualizacjach.

Błędne żądania: Gdy zostanie wysłane błędne żądanie do API, zostanie wysłany w odpowiedzi nagłówek HTTP z kluczem "MediaWiki-API-Error" i zarówno jego wartość jak i wartość kodu błędu wysłanego w odpowiedzi będą miały taką samą wartość. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz API: Błędy i ostrzeżenia.

Testowanie: Aby łatwo testować żądania API, zobacz Special:ApiSandbox.

Parametry:
action

Wybierz akcję do wykonania.

abusefiltercheckmatch
Check to see if an AbuseFilter matches a set of variables, an edit, or a logged AbuseFilter event.
abusefilterchecksyntax
Check syntax of an AbuseFilter filter.
abusefilterevalexpression
Evaluates an AbuseFilter expression.
abusefilterunblockautopromote
Unblocks a user from receiving autopromotions due to an abusefilter consequence.
adddomainalias
Add a domain alias to wiki
annotatewikinotspam
Wiki opisana jako nie spam
block
Zablokuj użytkownika.
categorytree
Wewnętrzny moduł rozszerzenia CategoryTree.
changeauthenticationdata
Zmień dane logowania bieżącego użytkownika.
checktoken
Sprawdź poprawność tokenu z action=query&meta=tokens.
checkwikistatus
Checks if Create New Wiki process finished and returns the status of the whole process as well as the statuses for each individual step.
clearhasmsg
Czyści flagę hasmsg dla bieżącego użytkownika.
clearwikiconfigcache
Usuń pamięć podręczną konfiguracji dla danej wiki.
clientlogin
Log in to the wiki using the interactive flow.
comment
Umożliwia wykonywanie akcji związanych z komentowaniem.
compare
Pokaż porównanie dwóch stron.
createaccount
Utwórz nowe konto.
createnewwiki
Initiates Create New Wiki process.
createwikiconfigvariabledefinition
Utwórz zmienną konfiguracji.
cspreport
Used by browsers to report violations of the Content Security Policy. This module should never be used, except when used automatically by a CSP compliant web browser.
delete
Usuń stronę.
details
edit
Twórz i edytuj strony.
emailuser
Wyślij e‐mail do użytkownika.
embedvideo
Get generated video embed code for given parameters.
expandtemplates
Rozwija wszystkie szablony zawarte w wikitekście.
feedcontributions
Zwraca kanał wkładu użytkownika.
feedrecentchanges
Zwraca kanał ostatnich zmian.
feedwatchlist
Zwraca kanał listy obserwowanych.
filerevert
Przywróć plik do starej wersji.
friend
Allows friending actions to be taken.
gettheme
help
Wyświetl pomoc dla określonych modułów.
imagerotate
Obróć jeden lub wiecej obrazków.
imageserving
This module is used to return one image URL for the specified article given either the article ID or article title (with prefix if applicable).
import
Zaimportuj stronę z innej wiki, lub sformułuj plik XML.
infobox
This module provides infobox parser
linkaccount
Link an account from a third-party provider to the current user.
linksuggest
listusersnamesearch
listuserssearchuser
listwikiswithextension
Pobierz listę wiki, na których rozszerzenie jest włączone.
listwikiswithvariable
Pobierz listę wiki, w których zmienna posiada podany stan.
login
Log in and get authentication cookies.
logout
Wyloguj i wyczyść dane sesji.
lookupcontribs
Lookup user contributions
managetags
Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem znacznikami zmian.
markwikiclosed
Oznacz daną wiki jako zamkniętą (niedostępną publicznie).
markwikiopen
Oznacz daną wiki jako otwartą (dostępną publicznie).
markwikiprotected
Oznacz daną wiki jako chronioną, aby nie dało się jej zamknąć.
masseditwikis
Zmień zmienne konfiguracji dla listy wiki.
mergehistory
Łączenie historii edycji.
mobileview
Returns data needed for mobile views.
modifydomainalias
Modify a domain alias to wiki
move
Przenieś stronę.
multidelete
notifications
Retrieve notifications for the current user.
opensearch
Przeszukaj wiki przy użyciu protokołu OpenSearch.
options
Zmienia preferencje bieżącego użytkownika.
paraminfo
Zdobądź informacje o modułach API.
parse
Parses content and returns parser output.
parsoid-batch
Batch API for Parsoid
patrol
Sprawdź stronę lub edycję.
profile
Umożliwia modyfikowanie podstawowych akcji związanych z danymi profilu.
protect
Zmień poziom zabezpieczenia strony.
purge
Wyczyść pamięć podręczną dla stron o podanych tytułach.
query
Fetch data from and about MediaWiki.
removeauthenticationdata
Remove authentication data for the current user.
removedomainalias
Remove a domain alias to wiki
removephalanxblock
removewikiconfigvariable
Usuń zmienną konfiguracji dla wiki.
reopenwiki
resetpassword
Wyślij użytkownikowi e-mail do resetowania hasła.
revisiondelete
Delete and undelete revisions.
rollback
Undo the last edit to the page.
rsd
Export an RSD (Really Simple Discovery) schema.
savetheme
savewikiconfigvariable
Ustaw zmienną konfiguracji dla wiki.
schedulesearchindexupdate
scribunto-console
Wewnętrzny moduł obsługi żądań XHR z konsoli Scribunto.
setnotificationtimestamp
Update the notification timestamp for watched pages.
setpagelanguage
Zmień język strony.
social
Handle social pop ups.
spamblacklist
Sprawdź jeden lub więcej adresów URL pod kątem obecności na liście spamu.
stashedit
Prepare an edit in shared cache.
suggestwiki
suggestwikis
Pobierz listę wiki, których domena zawiera wyszukiwany zwrot.
tag
Add or remove change tags from individual revisions or log entries.
tagsreport
templatedata
Implementacja API zapewniająca zastąpienie rozszerzenie TemplateData. Używany przez VisualEditor do pobierania odpowiednich parametrów szablonów do transkluzji
thank
Wysyła powiadomienie z podziękowaniem do edytującego.
titleblacklist
Sprawdź tytuł artykułu, pliku lub nazwy użytkownika pod kątem obecności na czarnej liście tytułów.
unblock
Odblokuj użytkownika.
undelete
Restore revisions of a deleted page.
unlinkaccount
Remove a linked third-party account from the current user.
updateHubs
Uaktualnia kategorie i temat wiki
updateprimarydomain
Update primary domain of a wiki
updatewikiconfigvariabledefinition
Aktualizuj właściwości istniejącej zmiennej konfiguracji.
upload
Upload a file, or get the status of pending uploads.
uploadimage
userrights
Change a user's group membership.
validatepassword
Validate a password against the wiki's password policies.
variableinfo
Uzyskaj szczegółowe informacje na temat danej zmiennej konfiguracji.
variableupdate
Uaktualnij informacje o zmiennej
visualeditor
Zwraca kod HTML5 strony za pośrednictwem usługi Parsoid.
visualeditoredit
Zapisz stronę HTML5 w MediaWiki (konwertowana na wikikod przez usługę Parsoid).
watch
Add or remove pages from the current user's watchlist.
webapp-manifest
Returns a webapp manifest.
tokens
Przestarzałe. Get tokens for data-modifying actions.
Jedna z następujących wartości: abusefiltercheckmatch, abusefilterchecksyntax, abusefilterevalexpression, abusefilterunblockautopromote, adddomainalias, annotatewikinotspam, block, categorytree, changeauthenticationdata, checktoken, checkwikistatus, clearhasmsg, clearwikiconfigcache, clientlogin, comment, compare, createaccount, createnewwiki, createwikiconfigvariabledefinition, cspreport, delete, details, edit, emailuser, embedvideo, expandtemplates, feedcontributions, feedrecentchanges, feedwatchlist, filerevert, friend, gettheme, help, imagerotate, imageserving, import, infobox, linkaccount, linksuggest, listusersnamesearch, listuserssearchuser, listwikiswithextension, listwikiswithvariable, login, logout, lookupcontribs, managetags, markwikiclosed, markwikiopen, markwikiprotected, masseditwikis, mergehistory, mobileview, modifydomainalias, move, multidelete, notifications, opensearch, options, paraminfo, parse, parsoid-batch, patrol, profile, protect, purge, query, removeauthenticationdata, removedomainalias, removephalanxblock, removewikiconfigvariable, reopenwiki, resetpassword, revisiondelete, rollback, rsd, savetheme, savewikiconfigvariable, schedulesearchindexupdate, scribunto-console, setnotificationtimestamp, setpagelanguage, social, spamblacklist, stashedit, suggestwiki, suggestwikis, tag, tagsreport, templatedata, thank, titleblacklist, unblock, undelete, unlinkaccount, updateHubs, updateprimarydomain, updatewikiconfigvariabledefinition, upload, uploadimage, userrights, validatepassword, variableinfo, variableupdate, visualeditor, visualeditoredit, watch, webapp-manifest, tokens
Domyślnie: help
format

Format danych wyjściowych.

json
Dane wyjściowe w formacie JSON.
jsonfm
Dane wyjściowe w formacie JSON (prawidłowo wyświetlane w HTML).
none
Output nothing.
php
Dane wyjściowe w serializowany formacie PHP.
phpfm
Dane wyjściowe w serializowanym formacie PHP (prawidłowo wyświetlane w HTML).
rawfm
Output data, including debugging elements, in JSON format (pretty-print in HTML).
xml
Dane wyjściowe w formacie XML.
xmlfm
Dane wyjściowe w formacie XML (prawidłowo wyświetlane w HTML).
Jedna z następujących wartości: json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm
Domyślnie: jsonfm
maxlag

Maksymalne opóźnienie mogą być używane kiedy MediaWiki jest zainstalowana w klastrze zreplikowanej bazy danych. By zapisać działania powodujące większe opóźnienie replikacji, ten parametr może wymusić czekanie u klienta, dopóki opóźnienie replikacji jest mniejsze niż określona wartość. W przypadku nadmiernego opóźnienia, kod błędu maxlag jest zwracany z wiadomością jak Oczekiwanie na $host: $lag sekund opóźnienia.
Zobacz Podręcznik:Parametr Maxlag by uzyskać więcej informacji.

Typ: liczba całkowita
smaxage

Ustaw nagłówek HTTP kontrolujący pamięć podręczną s-maxage na taką ilość sekund. Błędy nie będą nigdy przechowywane w pamięci podręcznej.

Typ: liczba całkowita
Domyślnie: 0
maxage

Ustaw nagłówek HTTP kontrolujący pamięć podręczną maxage na taką ilość sekund. Błędy nie będą nigdy przechowywane w pamięci podręcznej.

Typ: liczba całkowita
Domyślnie: 0
assert

Zweryfikuj, czy użytkownik jest zalogowany, jeżeli wybrano user, lub czy ma uprawnienia bota, jeżeli wybrano bot.

Jedna z następujących wartości: user, bot
assertuser

Sprawdź, czy bieżący użytkownik posiada nazwę.

Typ: nazwa użytkownika
requestid

Każda wartość tu podana będzie dołączana do odpowiedzi. Może być użyta do rozróżniania żądań.

servedby

Dołącz do odpowiedzi nazwę hosta, który obsłużył żądanie.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
curtimestamp

Dołącz obecny znacznik czasu do wyniku.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
responselanginfo

Include the languages used for uselang and errorlang in the result.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
origin

When accessing the API using a cross-domain AJAX request (CORS), set this to the originating domain. This must be included in any pre-flight request, and therefore must be part of the request URI (not the POST body).

For authenticated requests, this must match one of the origins in the Origin header exactly, so it has to be set to something like https://en.wikipedia.org or https://meta.wikimedia.org. If this parameter does not match the Origin header, a 403 response will be returned. If this parameter matches the Origin header and the origin is whitelisted, the Access-Control-Allow-Origin and Access-Control-Allow-Credentials headers will be set.

For non-authenticated requests, specify the value *. This will cause the Access-Control-Allow-Origin header to be set, but Access-Control-Allow-Credentials will be false and all user-specific data will be restricted.

uselang

Język, w którym mają być pokazywane tłumaczenia wiadomości. action=query&meta=siteinfo z siprop=languages zwróci listę języków lub ustaw jako user, aby pobrać z preferencji zalogowanego użytkownika lub content, aby wykorzystać język zawartości tej wiki.

Domyślnie: user
errorformat

Format to use for warning and error text output.

plaintext
Wikitext with HTML tags removed and entities replaced.
wikitext
Unparsed wikitext.
html
HTML.
raw
Message key and parameters.
none
No text output, only the error codes.
bc
Format used prior to MediaWiki 1.29. errorlang and errorsuselocal are ignored.
Jedna z następujących wartości: plaintext, wikitext, html, raw, none, bc
Domyślnie: bc
errorlang

Language to use for warnings and errors. action=query&meta=siteinfo with siprop=languages returns a list of language codes, or specify content to use this wiki's content language, or specify uselang to use the same value as the uselang parameter.

Domyślnie: uselang
errorsuselocal

If given, error texts will use locally-customized messages from the MediaWiki namespace.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykłady:
Pomoc dla modułu głównego
api.php?action=help [otwórz w brudnopisie]
Cała pomoc na jednej stronie.
api.php?action=help&recursivesubmodules=1 [otwórz w brudnopisie]
Uprawnienia:
writeapi
Zapis poprzez interfejs API
Przydzielone dla: all, user oraz bot
apihighlimits
Użyj wyższych limitów w zapytaniach API (dla zapytań powolnych: 500; dla zapytań szbkich: 5000). Limity zapytań powolnych są także stosowane dla parametrów z podanymi wieloma wartościami.
Przydzielone dla: bot, sysop, staff, helper, soap, wiki-manager, content-team-member oraz wiki_guardian

Typy danych

Input to MediaWiki should be NFC-normalized UTF-8. MediaWiki may attempt to convert other input, but this may cause some operations (such as edits with MD5 checks) to fail.

Some parameter types in API requests need further explanation:

boolean
Boolean parameters work like HTML checkboxes: if the parameter is specified, regardless of value, it is considered true. For a false value, omit the parameter entirely.
timestamp
Timestamps may be specified in several formats. ISO 8601 date and time is recommended. All times are in UTC, any included timezone is ignored.
 • ISO 8601 date and time, 2001-01-15T14:56:00Z (punctuation and Z are optional)
 • ISO 8601 date and time with (ignored) fractional seconds, 2001-01-15T14:56:00.00001Z (dashes, colons, and Z are optional)
 • MediaWiki format, 20010115145600
 • Generic numeric format, 2001-01-15 14:56:00 (optional timezone of GMT, +##, or -## is ignored)
 • EXIF format, 2001:01:15 14:56:00
 • RFC 2822 format (timezone may be omitted), Mon, 15 Jan 2001 14:56:00
 • RFC 850 format (timezone may be omitted), Monday, 15-Jan-2001 14:56:00
 • C ctime format, Mon Jan 15 14:56:00 2001
 • Seconds since 1970-01-01T00:00:00Z as a 1 to 13 digit integer (excluding 0)
 • The string now
alternative multiple-value separator
Parameters that take multiple values are normally submitted with the values separated using the pipe character, e.g. param=value1|value2 or param=value1%7Cvalue2. If a value must contain the pipe character, use U+001F (Unit Separator) as the separator and prefix the value with U+001F, e.g. param=%1Fvalue1%1Fvalue2.

Templated parameters

Templated parameters support cases where an API module needs a value for each value of some other parameter. For example, if there were an API module to request fruit, it might have a parameter fruits to specify which fruits are being requested and a templated parameter {fruit}-quantity to specify how many of each fruit to request. An API client that wants 1 apple, 5 bananas, and 20 strawberries could then make a request like fruits=apples|bananas|strawberries&apples-quantity=1&bananas-quantity=5&strawberries-quantity=20.

Twórcy

Deweloperzy API:

 • Roan Kattouw (główny programista wrzesień 2007–2009)
 • Victor Vasiliev
 • Bryan Tong Minh
 • Sam Reed
 • Yuri Astrakhan (twórca, główny programista wrzesień 2006–wrzesień 2007)
 • Brad Jorsch (główny programista 2013–obecnie)

Prosimy wysyłać komentarze, sugestie i pytania do mediawiki-api@lists.wikimedia.org lub zgłoś błąd na https://phabricator.wikimedia.org/.